De la provocare la soluție

Provocările educației în mediul rural

Abandonul școlar timpuriu în România rămâne printre cel mai ridicat din Europa, atingând 16.4% în 2018 [Eurostat 2019], cu o rată semnificativ mai mare în mediul rural (25%) [European Commission, Education and training monitor 2019 Romania report]

Ce înseamnă asta?

Aproape un sfert din fiecare generație de elevi se pierde până la sfârșitul ciclului gimnazial, în mediul rural. Sunt școli care pornesc cu 8 clase arhipline de clasa I și ajung la o singură clasă de a VIII-a, cu multe bănci goale. Aproximativ 300.000 de copii de vârstă școlară nu merg la școală. Mai mult decât atât, aproape jumătate din copiii României sunt la risc de sărăcie și excluziune socială, cu șanse reduse de a-și construi un viitor.

Pentru abordarea acestor probleme, organizații din societatea civilă se mobilizează în mod constant, pentru a acoperi nevoile copiilor de vârsta școlară din medii defavorizate și a le putea facilita accesul la educație. Cu toate acestea, capacitățile acestor organizații sunt de multe ori reduse, intervențiile sunt punctuale, iar cauzele acestor procente nu țin doar de lipsa motivației sau a unei slabe promovări a educației, ci a unor contexte socio-economice complexe ce țin, pe de-o parte, de sărăcie, de descurajarea educației în cultura familiei, de lipsa unor structuri școlare solide care să asigure educația copiilor în medii rurale, iar pe de altă parte ține de nevoia de dezvoltare și întărire a capacităților ONG-urilor de a atrage mai multe fonduri, oameni calificați și dedicați și un management organizațional sustenabil.

În 2020, World Bank identifica într-un studiu efectuat pe nevoile de dezvoltare ale ONG-urilor, urmatoarele:

Nevoi De Pregătire Suplimentară În Strângere De Fonduri

Dezvoltare De Parteneriate Naționale Și Internaționale

Management De Resurse

Gestionarea Culturii Organizaționale

Gestionarea Imaginii Publice

Același studiu arată că, din cauza crizei sanitare din ultimii doi ani, 73% dintre organizațiile respondente se așteaptă să opereze cu un buget mai mic față de anii precedenți.

Intervenția noastră

Plecând de la acest studiu, Teach for Romania a realizat o analiză semi-structurată a nevoilor a 11 organizații, ce activează sau au avut proiecte în județele Călărași, Brașov, Iași, Ilfov, Vaslui și oferă servicii ce facilitează accesul la educație, în beneficiul copiilor din medii dezavantajate, pentru a înțelege particularitățile acestora.

Astfel, au fost identificate următoarele nevoi de dezvoltare:

1

Atragerea de fonduri:

  • fonduri publice (91%)
  • firme private (82%)
  • persoane fizice (91%)

2

Management organizațional, mai precis:

  • planificare operațională a activităților și resurselor, pe o perioada de 6-12 luni (82%)
  • planificare strategică, pe o perioadă de 3-5 ani (73%)

3

Măsurarea și monitorizarea impactului asupra beneficiarilor (82%)

4

Dezvoltarea relațiilor și parteneriatelor cu instituții publice locale (64%)

Partea nestructurată a analizei noastre a identificat o serie de alte bariere și nevoi, precum:

  • absența resursei umane constante, dedicate și cu expertiză pe domenii specifice;
  • lipsa unei relații cu autoritățile publice locale și scepticismul în interacțiunea cu acestea;
  • tendința de a nu intra în contact și de a-și oferi serviciile în paralel cu ce oferă / ar trebui să facă autoritățile.

Astfel, prin acest proiect, ne propunem să creștem capacitatea ONG-urilor mici și mijlocii de a dezvolta și desfășura intervenții sustenabile, ce susțin respectarea dreptului la educație pentru copiii din comunitățile defavorizate din județele Brașov, Călărași, Ilfov, Vaslui și Iași. Mai concret, timp de 2 ani, vom sprijini dezvoltarea a 21 de ONG-uri mici și mijlocii din aceste județe, prin intervenții adaptate, în urma unei analize de nevoi, și le vom ajuta în creșterea capacității de strângere de fonduri, management organizațional și managementul relațiilor cu autoritățile publice, prin training-uri, coaching și mentorat.

Educația este dependentă și de factori din afara școlii, iar dacă ne dorim un sector ONG puternic și eficient, avem nevoie să investim în organizații și în oameni.