ONG-uri Beneficiare

Provocările din educație sunt complexe

Provocările din educație sunt atât de complexe, încât e nevoie de un întreg ecosistem care pune copilul în centru, pentru a vedea rezultate acolo unde contează. Degeaba avem școli renovate și profesori bine pregătiți, dacă nu avem infrastructură, servicii medicale sau asistență socială.

Nevoia de sprijin a copiilor din medii vulnerabile este din toate părțile și în același timp. Avem nevoie să fim „Împreună pentru educație”, motiv pentru care ne bucurăm să vă prezentăm ONG-urile beneficiare ale proiectului.

Asociația EM a fost înființată în 2019 și s-a implicat în proiecte educaționale și cu caracter social adresate, în principal, comunităților rurale sau dezavantajate economic din județul Călărași. Activitățile vizează identificarea și ajutorarea persoanelor din categorii defavorizate social în vederea oferirii de sprijin, consultanță și asistență, organizarea a diverse cursuri de calificare și evaluare profesională.

Asociația „Bună Ziua, Copii din România” (BZRO) este o organizație neguvernamentală din Bârlad, județul Vaslui, activă în domeniul protecției drepturilor copilului, care au venit în România cu dorința de a ajuta copiii din centrele de plasament și instituțiile statului responsabile de îngrijirea și creșterea acestora. Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru servicii de consiliere socială, consiliere psihologică, socializare și petrecerea timpului liber, informare, oferite copiilor separați sau cu risc de separare de părinți.

„Asociația „ÎNDRĂZNEȘTE!”, cu sediul în comuna Mânăstirea, județul Călărași, are ca scop promovarea și susținerea educației formale, nonformale și informale a copiilor și tinerilor. Activitățile au ca obiectiv prevenirea absenteismului și abandonului școlar, creșterea ratei de reușită a elevilor și tinerilor la examenele naționale, dobândirea unor competențe și abilități necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie activă și promovarea drepturilor omului (ale copiilor), a diversității culturale, a egalității de șanse și a toleranței.

Asociația HoltIS este principalul furnizor de servicii de educație parentală din România, după modelul “Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”, considerat model de bună practică de către Consiliul Europei în anul 2011. Începând cu anul 2019, aria de intervenție a fost extinsă prin înființarea de cluburi ale adolescenților, menite să dezvolte abilitățile sociale, spiritul civic, leadership-ul, lucrul în echipă și să dezvolte sentimentul de apartenență la un grup, în anul 2022 având active la nivel national 168 de cluburi HoltIS.

Asociația SPER – Speranță, Performanță, Educație, Respect are ca scop susținerea copiilor, a tinerilor și a persoanelor aparținând categoriilor defavorizate în vederea dezvoltării unor competențe și abilități necesare integrării în societate prin implicarea lor în proiecte de educație non-formală naționale și internationale, workshopuri, seminarii, traininguri, tabere, acțiuni de voluntariat, festivaluri și concursuri sportive.

Asociația Ai voință, Ai putere activează în orașele Oltenița și Giurgiu din anul 2016. Asociația se ocupă în mod activ de recuperarea copiilor cu CES si de cazurile sociale. Organizația are 5 licențe în asistență socială, două în consiliere privind locurile de muncă și una în economie socială.

Asociația Ai voință, Ai putere activează în orașele Oltenița și Giurgiu din anul 2016. Asociația se ocupă în mod activ de recuperarea copiilor cu CES si de cazurile sociale. Organizația are 5 licențe în asistență socială, două în consiliere privind locurile de muncă și una în economie socială.

Asociația pentru Evoluție ROTAS s-a înființat în anul 2015 cu scopul de a sprijini copiii defavorizați din comuna Tunari, jud Ilfov. Printre activitățile asociației se numără : sprijin la lecții în centrul de zi Rotas pentru un număr de 30 de copii, activități de recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, asigurarea unei mese calde pentru aceștia, distribuirea de haine, încălțăminte, rechizite primite din donații, precum și medierea între instituțiile statului si familiile copiilor înscriși la centrul de zi Rotas.

Asociația de Servicii Sociale SCUT (SCUT) este o organizație non-profit din Brașov, înființată în anul 2000. SCUT a sprijinit peste 1000 de oameni să își construiască o viață mai bună printre care se numără tineri proveniți din centrele de plasament, adulți cu dizabilități, copii, tineri și familii dezavantajate din județul Brașov.

EduBuzz este un hub educațional pentru copiii și tinerii din Augustin, județul Brașov într-un spațiu neconvențional – un autobuz transformat într-un centru destinat activităților de educație și de petrecere a timpului liber. Copiii beneficiază în acest spațiu de meditații, recuperare sau consolidare a materiei.

Fundația COTE este o organizație neguvernamentală românească, înființată în anul 1996 în Iași. Asociația acționează durabil pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor vulnerabili prin programe de dezvoltare personală, implicarea beneficiarilor în viața comunității, socializare și timp liber, educație nonformală.

Asociația spijină copiii din familii defavorizate să aibă parte de o educație completă și corespunzătoare potențialului lor, cu scopul prevenției abandonului școlar. Un alt obiectiv este, de asemenea, punerea la dispoziția elevilor a resurselor necesare pentru a putea să se concentreze pe școală și învățare: haine, rechizite și echipamente, alimente, ajutor financiar și suport profesional. Nu în ultimul rând, asociația sprijină elevii cu potențial să facă performanță.

Suntem dedicați să unim și să inspirăm.
Mai simplu, ne folosim energia pentru a ajuta cu pasiune persoanele defavorizate din România.
Dezvoltăm programe concentrate pe nevoile urgente ale școlilor și ale copiilor.
Depunem eforturi pentru susținerea copiilor din mediul rural pentru a avea acces la educație, a nu abandona școala și a-și îmbunătăți rezultatele școlare, prin distribuirea de kit-uri educaționale și hrană, prin consolidarea infrastructurii școlare necesare unui învățământ care oferă șanse egale tuturor copiilor.

Caregivers evaluează nevoile diverselor publicuri țintă, printre care mame cu nou-născuți, elevi, profesori, si dezvoltă programe personalizate de educație non-formală și sprijin social pentru copii din familii defavorizate.

Kastel Youth Hub ajută și monitorizează constant familiile cu situații financiare precare, oferind servicii educaționale și sociale. În decembrie anul 2020 a luat ființă proiectul „Profesor pentru o oră ”. Proiectul a debutat precum o inițiativă de o vară, prin care ne propuneam să facem câteva ore de recuperare a materiei școlare, pentru copiii ce deja activau în alte programe ale asociației. „Profesor pentru o oră” a devenit rapid un proiect amplu de combatere a analfabetismului funcțional și sărbătorim deja un an de existență.

Sufleterra a fost înființată în anul 2021 și are ca scop ajutorarea copiilor din familii fără posibilități, a persoanelor vârstnice, a celor fără venituri și fără familie, prin acordarea de susținere materială și promovarea unor programe educaționale specifice și de consiliere psihologică. Programul educațional “Eduterra” se adresează copiilor care trăiesc la limita subzistenței sau care doresc să performeze, precum și adulților analfabeți.

Scopul Asociaţiei „Zâmbeşte pentru Viitor” este de a sprijini copiii din centrele de plasament și tinerii atunci când părăsesc sistemul de ocrotire socială oferit de stat, la vârsta de 18 ani, de a facilita integrarea socială, astfel încât să nu cunoască experienţa de a trăi pe străzi, în lipsuri și probleme. În principal, sprijinul nostru este orientat către educație, auto-gospodărire în viaţa de zi cu zi şi comportament în societate, prin programele educative şi de informare.

Academia Faptelor Bune este o organizație non guvernamentală care își propune să ofere ajutor și asistența persoanelor defavorizate, facilitându-le astfel integrarea în societate. Prin activitatea pe care o desfașurăm atragem fonduri pe bază de donații și le redirecționăm către persoanele pe care le asistăm, asigurându-le suportul necesar. Suntem alături de copiii orfani, de persoanele cu dizabilități, de persoanele fără un acoperiș deasupra capului. Pentru o lume mai bună, suntem alături de cei care au cu adevărat nevoie de ajutor!

Motto-ul Gipsy Eye este „Vezi dincolo de prejudecăți”, scopul său fiind de a promova cultura romă și de a sprijini tinerii acestei comunități. În prezent, asociația oferă activități pedagogice și educative unui grup de copii și adolescenți, promovând educația prin jocuri, lângă orașul Pașcani. Gipsy Eye acordă o importanță uriașă diversității culturale și dialogului, susținerii copiilor din medii familiale vulnerabile și își dorește să însuflețească satul în care activează, oferind diverse activități și evenimente. Pentru a-și atinge scopul, organizația găzduiește voluntari internaționali și colaborează îndeaproape și cu actorii locali.