Resurse

În cadrul proiectului, vom dezvolta o serie de resurse dedicate ONG-urilor din proiect și nu numai:

STUDII

Analiza nevoilor ONG-urilor, Analiza nevoilor din comunitățile rurale, Studiu privind profilul donatorului pentru segmentul educațional etc.

Broșură prezentare ONG-uri beneficiare proiectului

INSTRUMENTE ȘI GHIDURI SUPORT

Pe tematici ca: resurse umane, management financiar, gestionare relații publice, leadership etc.

Pași strategie de comunicare Managementul resurselor umane Impreuna pentru educatie Planificare Strategică și Operațională

ALTE INSTRUMENTE

Template pentru bugetare și gestionare costuri, Template pentru planificare operațională etc.

White paper template Model de propunere parteneriat
Și alte materiale în curs de dezvoltare.